İş Süreçleri Yönetimi

16Temmuz
İş Süreçleri Yönetimi
KALAN SÜRE
Eğitim İçeriği
  • Süreç Yönetimine Giriş ve Temel Kavramlar
  • Süreç Tanımlama
  • Süreç Modelleme
  • Süreç Analizi
  • Süreç Tasarımı
  • Süreç İyileştirme Kavramı ve Araçları
  • Süreç Yönetimi ve Kurumsal Performans Yönetimi İlişkisi
  • Süreç Yönetimi Konusunda Trendler
 
Kimler Katılmalı?

Süreç yönetimi, analizi ve tasarım ile süreç iyileştirme alanlarında çalışmakta olan veya çalışmayı düşünen işletmelerin her biriminden her uzmanlar, yönetici adayları ve yöneticiler.

 
Neden Katılmalı?

Günümüzde şirketler hem içsel hem de dışsal etkenlerden çok daha hızlı ve dinamik bir ortamda faaliyetlerini gösterirken hem bu değişimlere adapte olmak için hem de kurumsal hafızanın oluşturulması için süreç yönetimi son derece önemlidir. Özellikle geçtiğimiz birkaç senelik dönemde şirketlerde başlayan ve önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenen “dönüşüm” döneminin en önemli bileşenlerinden birisi süreçlerdir çünkü her işletmede yürütülen işler süreçler ile gerçekleştirilmektedir. Süreç yönetimi yaklaşımı pek çok mevcut sorunun çözümlenmesinde kilit rol oynadığı gibi değişen çevre koşulları ve gelecek iş ihtiyaçlarına da yanıt verecek şekilde süreklilik arz eden bir yaklaşımdır. Bu eğitimde süreçlerin şirketin stratejik planı ve kurumsal performansı ile olan ilişkisinin anlaşılması, tüm yönleriyle süreç yönetimi kavram ve konsepti ile süreç analizi, tasarımı ve iyileştirilmesi ile ilgili araç ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.

Kayıt Ol