Eğitim Arama

Finansçı Olmayan Yöneticiler için Finans ve Finansal Tablo Analizi - Vergici Olmayan Yöneticiler için Vergi

Favorilere Ekle
21Mayıs
Finansçı Olmayan Yöneticiler için Finans ve Finansal Tablo Analizi & Vergici Olmayan Yöneticiler için Vergi
KALAN SÜRE
Eğitim İçeriği
 • Muhasebe nedir? Neden önemlidir?
 • Genel Hatlarıyla Muhasebe İlkeleri Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
  • Dünya’daki ve Türkiye’deki gelişmeler
  • Yönetim Muhasebesi
 • Temel finansal tablolar ve finansal tablo ilkeleri
 • Finansal tablo analizi
  • Yatay Analiz
  • Dikey Analiz
  • Rasyo Analizi
 • Uygulamalı örnekler
 • İşletme sermayesi ve işletme sermayesi stratejileri
 • Finansal riskler ve yönetim teknikleri
 • Türkiye Vergi Sistemi
 • Vergi Türleri ve Kavramlar
  • Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, KDV, Vergi Usul Kanunu
  • Tam/Dar Mükellefiyet
 • Grup içi işlemler ve vergisel etkileri
  • Transfer fiyatlandrıması, Royalti, Management fee
 • Beyannameler, vergi cezaları
Kimler Katılmalı?

Finans, muhasebe, vergi eğitimini uzmanlık alanı olarak almamış ancak işletmenin faaliyet sonuçlarını yorumlamak, günlük finansal faaliyetlerle ilgili kararlarda daha hakim ve etkin olmak, Türk vergi sistemi hakkında genel bilgi sahib olmak isteyen işletme sahipleri, ortakları, üst ve orta düzey profesyonel yöneticiler ve yönetici adayları.

Neden Katılmalı?

Günümüzde finans ve muhasebe sadece mali işlerden sorumlu olanların uğraştığı bir husus olmaktan çok; gerek yönetim kademeleri gerekse yatırımcılar ve piyasa düzenleyicileri açısından işletmelerin performans ve risk değerlendirilmesi için önemli bir araç olmuştur. Öte yandan asgari düzeyde olmak koşuluyla karar mekanizması içerisinde yer alan her işletme personeli tarafından muhasebenin temel ilkelerinin, finansal tablo analizinin ve finansın genel hatlarıyla bilinmesi, işletmelerde çeşitli birimler arasında yaratılmaya çalışılan sinerjiye oldukça büyük katkı sağlamaktadır.

Sonuç olarak mali işler dışındaki orta ve üst düzey yöneticiler ile hisse sahiplerinin temel düzeyde finans ve muhasebei vergi türleri hakkında bilgi sahibi olması, iş dünyasının vazgeçilmez olan ortak dilini konuşmak anlamına gelmektedir. Bu eğitimle finansal tabloların okunması, analiz edilmesi ve yorumlanmasının yanı sıra; işletme sermayesi ve temel finansman kaynakları, vergilendirme hakkında da genel bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.

METODOLOJI: 2 tam gün sürecek olan eğitim; teorik bilginin pratik hayatta karşılaşabilinecek örnekler ve vaka çalışmaları ile desteklenerek kapsamlı bir şekilde anlatılması suretiyle gerçekleştirilecektir.

Kayıt Ol
E-Bülten Aboneliği

Yaklaşan eğitimlerimizden ve duyurularımızdan
haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.

Gönder