Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) Vişnezade Mah. Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok N.48 K.4 Akaretler Beşiktaş/İstanbul adresinde faaliyet gösteren “PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş.” (kısaca “PwC Türkiye” olarak anılacaktır) ve www.okul.pwc.com.tr internet Platform’u üzerinde sunulan eğitim hizmetleri (kısaca “Platform” olarak anılacaktır), PwC Business School E-ticaret Yazılımı (kısaca “Yazılım” olarak anılacaktır) ve yazılıma bağlı uygulama ve hizmetlerin kullanımı amacıyla www.okul.pwc.com.tr internet Platform ziyaretçisi ya da Platformun üyesi (kısaca “Üye” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

Platform: www.okul.pwc.com.tr adresinde yayın yapan internet sitesi.

PwC Kuruluşu: PwC şirketi”, dünya çapındaki PricewaterhouseCoopers şirketler ağı içindeki tüm kurumlar ve ortaklıklar anlamına gelir.

Üye: www.okul.pwc.com.tr adresinde yer alan formu doldurmuş, “Üyelik Sözleşmesi’ni okudum, kabul ediyorum.” ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve “Üye Ol” butonuna basarak üye olma sürecini tamamlamış kişi.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE HİZMET KAPSAMI

Bu Sözleşme’nin konusu, Platform uygulamaları üzerinden sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Platform ve uygulamalar içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin PwC Türkiye tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Taraflar bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üyeler, Platform ile PwC Türkiye tarından internet üzerinden sunulan eğitimlere kayıt olma, ücretli eğitimleri satın alma ve Üyeler’e özel ücretsiz online eğitimleri izleyebilme, Düşünce Önderliği aktivitelerinden üye olmayanlardan önce haberdar olma, istedikleri eğitimleri favorilerine alma ve daha önceki satın aldıkları eğitimleri görüntüleme  hakkına sahip olacaktır. Platform’un sahip olduğu özellikler ve özelliklerin kapsamı www.okul.pwc.com.tr internet sitesi üzerinde belirtilen paketlere göre değişiklik göstermektedir. Üyeler uygun eğitimi/paketi tercih ederek ödemesini yapmasıyla Platformu kullanmaya ve/veya eğitime kayıt olmaya hak kazanacaktır.

4. ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye, üyeliği süresince, Platform’un ve uygulamaların hizmetlerinden faydalanırken ve Platform’un hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemini yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Platform’da ve Platform’da sunulan servislere üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş bir gerçek kişi olmak ve Platform’da bulunan Üye Formu’nu doldurmak gerekmektedir. PwC Türkiye, yapacağı değerlendirme sonucu başvuru sahibini üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkına da sahiptir. İşbu Üye Sözleşmesi’ni onaylamak ile Üye, 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt etmektedir. Bu şartı taşımayan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu Sözleşme’yi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. 18 yaşını doldurmamış veya verdiği bilgilerde tutarsızlık olduğu tespit edilen Üyenin üyeliği iptal edilir. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı Platform’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.3. Platform’a üye olurken Üye’nin verdiği e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olması zorunludur. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda Platform’a üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. PwC Türkiye verilen e-postanın doğru olduğunu kabul eder ve buna göre davranır. Yanlış ve yalan beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan ve zararlardan PwC Türkiye sorumlu değildir.

4.4. Üyelerin, Platform aracılığıyla PwC Türkiye tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üye’ye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan PwC Türkiye’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.5. Üyeler Platform’daki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. PwC Türkiye, üyeler tarafından Platform’a iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu Sözleşme’nin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddi-manevi zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.6. Üyeler, PwC Türkiye’nin yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı PwC Türkiye doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

4.7. Üyelerin, Platform’da yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Bu sebeple PwC Türkiye’nin uğrayabileceği zararlara ilişkin olarak Üyelere rücu hakkı saklıdır.

4.8. Üyelerin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Platform üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı PwC Türkiye doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.9. Üye, istediği zaman Hesabım bölümünde bulunan “Üyelikten Ayrılmak İstiyorum” bölümüne tıklayarak üyelik iptali süreci başlatır.

4.10. Platform üyeliği gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bir üyelik olup üçüncü şahıslara devredilemez ve ödünç verilemez. Bu durumun tespiti halinde Üye’nin üyeliği iptal edilir. Üyeliğin iptal edilmesi nedeniyle doğacak sonuçlardan PwC Türkiye hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5-PwC TÜRKİYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

PwC Türkiye, Üyeler’e özel sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme,kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.  

Platform üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web sitelerini, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen PwC Türkiye’ye ait olmayan portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında PwC Türkiye’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Platform’dan kaynaklanan ya da kaynaklanmayan herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik sorunlardan dolayı Platform aracılığıyla verilen hizmetlerde aksaklık yaşanabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Platform’a ulaşmaya ilişkin kesintilerde Üye’nin yaşayacağı sorunlardan PwC Türkiye sorumlu tutulamaz.

PwC Türkiye, Platform’a erişilmesi, Platform yada Platform’daki bilgilerin  kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. PwC Türkiye, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Platform’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da Platform’un kullanılması ile PwC Türkiye’nin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. Üyeler doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Platform kapsamındaki çalışmalarının yapılması sırasında PwC Türkiye tarafından üretilen ve/veya kullanılmakta olan her türlü bilgi, belge, fikir, buluş, know-how, metodoloji, eğitim içeriği, şablon, çizim, sunum, fotoğraf ve video gibi görsel unsurlar, entelektüel sermayenin mülkiyeti PwC Türkiye’ye, diğer PwC Kuruluşları’na veya işbirliği içerisinden bulunulan kişi ve kuruluşlara ait olacaktır. PwC Türkiye’nin bu kapsamda Platform’da yer alan içeriklerin kapsamını güncelleme ve değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Platform’da bulunan tüm fotoğraf, video ve yazılar üzerindeki haklar; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca korunmaktadır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre bir eserin telif hakkı eser sahibine aittir. www.okul.pwc.com.tr web sayfasında yer alan interaktif eğitim materyallerinin tamamı veya bir bölümü hak sahibinin izin alınmadan kullanılamaz, dağıtılamaz, kopyalanamaz, kaynak gösterilerek dahi yayımlanamaz. PwC Türkiye web sayfalarını kullananlar telif hakkı konusunda yukarıda belirtilen tüm yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar.

Üyeler, Platform’da yer alan materyalleri ve içerikleri değiştirerek veya değiştirmeden kısmen veya tamamen sahiplenemez.

Üyeler, Platform’da yer alan materyalleri ve içerikleri, daha öncesinde PwC Türkiye'nin yazılı iznini almaksızın, herhangi bir amaçla veya yayınlama amacıyla kullanamaz veya kopyalayamaz.

Üyeler, PwC Türkiye'nin yazılı iznini almaksızın, "mirror" veya "frame" tekniğiyle bu web sitesinin herhangi bir kısmını başka bir alanda yayınlayamaz.

Üyeler, Platform’da bir ara sayfa ile tekrar yönlendirme yaparak, splash sayfası sokarak veya diğer bir vasıtayla link yapamaz.

7-MÜCBİR SEBEPLER

PwC Türkiye’nin kusurundan kaynaklanmayan, PwC Türkiye’nin engellemesi mümkün olmayan ve PwC Türkiye’nin işbu Sözleşme kapsamındaki taahhüdünü yerine getirmesine engel olan; doğal afetler, kanuni grev ve lokavt, genel salgın hastalık, terör olayları, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, Türk veya ihracat yapılan ülke resmi makamlarının Yüklenici yükümlülüklerinin yerine getirilmesini imkânsız kılan veya geciktiren kararları veya uygulamaları mücbir sebep olarak kabul edilmiştir.

Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için mücbir sebebi oluşturacak durumun;

a.   PwC Türkiye’den kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmiş olmaması,

b.   Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması

gerekir. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, PwC Türkiye işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, PwC Türkiye için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için PwC Türkiye’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

8-SÖZLEŞMENİN FESHİ

Üyelerin her türlü şikayet ve itirazına ilişkin başvurularında ve işbu sözleşme ile ilgili çıkacak diğer ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar üyelerin veya PwC Türkiye’nin yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.