VUK - UFRS Farkları (Webcast)

14Haziran
KALAN SÜRE
Eğitim İçeriği

Eğitimimiz Cisco Webex sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.
 

Eğitim Saatleri:
1. Gün: 09.30 - 13.00
2. Gün: 09.30 - 13.00

 

 • Finansal Tablolar Üzerinden VUK – UFRS/TFRS Farkları
 • Aktif hesaplar:
  • Alacaklar – Alacak karşılıkları
  • Stoklar – Değerleme ve değer düşüklükleri
  • Sabit kıymetler – Değerleme ve amortisman esasları
  • Yatırım amaçlı gayrimenkuller
  • Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar
  • Aktiflerde değer düşüklüğü
  • Finansal varlıklar
 • Pasif hesaplar 
  • Karşılıklar
  • Vergi ve ertelenmiş vergi
  • Ertelenmiş gelirler
  • Kiralama yükümlülükleri
 • Gelir tablosu hesapları
  • Hasılat muhasebesi
  • Kur farkları sınıflandırma ve açıklamalar
  • Vergi gideri/geliri
 • Uygulamalı Örnek: Çalışma Mizanı ve UFRS/TFRS Mali Tablolar
 • Nakit Akış Tablosu
Kimler Katılmalı?

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe giren Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (“TFRS”) kanuni defterlerinde uygulayacak tüm ticari şirket yetkilileri ve ilgili departman çalışanları ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”) ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri uyarınca raporlama yapan veya önümüzdeki dönemde hisselerini halka arz etmeyi öngören işletmelerin Mali İşler Müdür ve Müdür Yardımcıları, Bütçe Raporlama Müdür ve Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdür ve elemanları.

Neden Katılmalı?

Eğitimimizin amacı, katılımcılarımızı Türk Ticaret Kanunu ile birlikte gündeme gelen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları hakkında bilgilendirmek ve uygulamada önemlilik arz eden konularda VUK Değerleme Hükümleri ile temel farklılıkları açıklamaktır.

Kayıt Ol

Öne Çıkan Eğitimler

Test 123
Favorilerimden Çıkar!

BS Teaser

0,00 TL + KDV