Risk Temelli İç Denetim Metodolojileri ve Uygulamaları (Webcast)

18Haziran
 Risk Temelli İç Denetim Metodolojileri ve Uygulamaları (Webcast)
KALAN SÜRE
Eğitim İçeriği

Eğitimimiz online olarak Cisco Webex yayını üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

Eğitim Tarihleri: 

1. Gün: 10.00 - 17.00

2. Gün: 10.00 - 17.00
 

·       Kurumsal Yönetim

o   Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Etkileşimi

·       Risk ve Kontrol Nedir?

o   Risk ve Risk Yönetimi

§  Riskin Tehdit Ve Fırsat Boyutu

§  Kök Neden ve Etki İlişkisi

§  Risk Türleri (Stratejik, Finansal, Operasyonel, Dış Çevre, Uyum ve Proje Riskleri, vs.)

§  Kurumsal Risk Yönetimi ve Adımları

o   Kontrol ve İç Kontrol

§  İç Kontrollerin Özellikleri

§  İç Kontrol Sisteminde Sorumluluklar

§  COSO İç Kontrol Bütünleşik Çerçevesi

§  COSO İç Kontrol Bileşenleri

·       İç Denetime Giriş

o   Uluslararası İç Denetim Standartları

o   Mesleki Uygulama Çerçevesi

o   İç Denetim Döngüsü

·       İç Denetim Metodolojisi

o   Risk Değerlendirmesi ve Risk Bazlı Denetim Planı

o   Kapsamlı Planlama

o   Denetimin Gerçekleştirilmesi

§  Risk ve Kontrollerin Belirlenmesi

§  Kontrollerin Değerlendirilmesi

§  Kontrol Testlerinin ve Detay Testlerin Uygulanması

§  Bulguların Elde Edilmesi

§  Önerilerin Geliştirilmesi

o   Raporlama ve Kapanış

o   Takip Denetimleri

o   Çalışma Prensipleri ve İletişim

o   İç Denetim Rol ve Sorumluluklar

·     İç Denetimde Analitik Uygulamalar

·      İç Denetim ile İlgili Uluslararası Çalışmalar ve Anketler

·       Uygulama Çalışmaları  

Kimler Katılmalı?

Özellikle Reel Sektördeki Şirketlerin İç Denetim Yöneticileri ve Yardımcıları, İç Kontrol Yönetici ve Çalışanları.

Neden Katılmalı?

Yasal düzenlemeler ve kurumsal yönetim alanlarındaki değişiklikler, menfaat sahiplerinin iç denetimden beklentilerini önemli ölçüde değiştirmiştir. Hem iç hem de dış kaynaklardan ortaya çıkan beklentiler, gereklilikler ve standartlar şirket yönetimlerini risk ve uyum aktivitelerine ilişkin rol, sorumluluk ve ilişkileri tekrar düşünmeye zorlamaktadır.

Şirketler büyümeye devam ettikçe, rekabet arttıkça, teknoloji geliştikçe, küresel sermayenin getirdiği riskler arttıkça ve şirketler sermaye piyasalarına açıldıkça; etkin, esnek ve organizasyonu büyüme, süreklilik ve diğer zorluklara karşı destekleyen bir iç denetim fonksiyonuna olan ihtiyaç ön plana çıkmaktadır.

Kayıt Ol