Finansçı Olmayan Yöneticiler için Finans ve Finansal Tablo Analizi (Webcast)

11Mayıs
Finansal tabloların okunması, analiz edilmesi, işletme sermayesi ve temel finansman kaynakları hakkında da genel bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.
KALAN SÜRE
Eğitim İçeriği

Eğitimimiz Cisco Webex sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim Saatleri:
1. gün: 09:30-13:00
2. gün: 09:30:13:00

 • Muhasebe nedir? Neden önemlidir?
 • Genel hatlarıyla muhasebe ilkeleri
 • Yönetim muhasebesi
 • Temel finansal tabloların incelenmesi:
  • Bilanço
  • Gelir Tablosu
 • Finansal tablo analizi
  • Karlılık oranları
  • Likidite oranları
  • Faaliyet oranları (Etkinlik oranları)
  • Mali oranlar (Kaldıraç oranları)
  • EBIT / EBITDA
 • Uygulamalı finansal tablo analizi örneği
Kimler Katılmalı?

Finans ve muhasebe eğitimini uzmanlık alanı olarak almamış ancak işletmenin faaliyet sonuçlarını yorumlamak, günlük finansal faaliyetlerle ilgili kararlarda daha hakim ve etkin olmak isteyen işletme sahipleri, ortakları, üst ve orta düzey profesyonel yöneticiler ve yönetici adayları.

Neden Katılmalı?

Günümüzde finans ve muhasebe sadece mali işlerden sorumlu olanların uğraştığı bir husus olmaktan çok; gerek yönetim kademeleri gerekse yatırımcılar ve piyasa düzenleyicileri açısından işletmelerin performans ve risk değerlendirilmesi için önemli bir araç olmuştur. Öte yandan asgari düzeyde olmak koşuluyla karar mekanizması içerisinde yer alan her işletme personeli tarafından muhasebenin temel ilkelerinin, finansal tablo analizinin ve finansın genel hatlarıyla bilinmesi, işletmelerde çeşitli birimler arasında yaratılmaya çalışılan sinerjiye oldukça büyük katkı sağlamaktadır.

Sonuç olarak mali işler dışındaki orta ve üst düzey yöneticiler ile hisse sahiplerinin temel düzeyde finans ve muhasebe bilgisine sahip olması, iş dünyasının vazgeçilmez olan ortak dilini konuşmak anlamına gelmektedir. Bu eğitimle finansal tabloların okunması, analiz edilmesi ve yorumlanmasının yanı sıra; işletme sermayesi ve temel finansman kaynakları hakkında da genel bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.

Kayıt Ol