PwC Türkiye Business School Aydınlatma Metni

PwC Türkiye (PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş.); www.okul.pwc.com.tr adresinde yayın yapan internet sitesinde (“Platform”) sunulan hizmetlerden üye olarak ve/veya üye olmadan yararlananların paylaşmış olduğu ad-soyad, T.C. kimlik numarası, şirket adı, şirketteki pozisyonu/unvanı, iletişim bilgileri ile Platform tarafından otomatik olarak üretilecek alınan hizmet ve ücret bilgilerine ilişkin kişisel veriler, a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, b) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, c) hizmet satın alım ve destek süreçlerinin yürütülmesi, d) hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir. Bu kişisel veriler, PwC Türkiye’nin meşru menfaatleri kapsamında https://www.pwc.com.tr/tr/hakkimizda/kisisel-verilerin-korunmasi.html linkinden ayrıntılı bilgiye ulaşabileceğiniz Türkiye’de yerleşik PwC Global ağına bağlı faaliyet gösteren şirketler ile  yukarıda belirtilen aynı amaçlarla açık rıza vermeniz halinde yurtdışında yerleşik PwC Global ağına bağlı faaliyet gösteren şirketler ile paylaşılacaktır.

Bu kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.pwc.com.tr/tr/hakkimizda/kisisel-verilerin-korunmasi.html linkinde bulunan Başvuru Formu aracılığı ile yazılı olarak veya elektronik ortamda pwc.turkiye@hs03.kep.tr adresine veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imzalı olarak ya da mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle tr.dpo@tr.pwc.com adresine konu kısmında ‘‘Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi’’ ifadesi ile iletmeniz gerekmektedir.

Veri Sorumlusu:
PwC Türkiye
İletişim Adresi: Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler
34357 Beşiktaş İstanbul