Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza

PwC Türkiye tarafından tarafıma tebliğ edilen aydınlatma metni uyarınca;

İş ilişkim dolayısıyla ile PwC Türkiye ile paylaştığım ad-soyad, T.C. kimlik numarası, şirket adı, şirketteki pozisyonu/unvanı, iletişim bilgileri ile Platform tarafından otomatik olarak üretilecek alınan hizmet ve ücret bilgilerine ilişkin kişisel verilerimin a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, b) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, c) hizmet satın alım ve destek süreçlerinin yürütülmesi, d) hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı https://www.pwc.com.tr/tr/hakkimizda/kisisel-verilerin-korunmasi.html linkinde ayrıntılı bilgiye yer verildiği şekilde yurtdışında yerleşik PwC Global ağına bağlı faaliyet gösteren şirketler ile paylaşılmasını onaylıyorum.