Eğitim Arama

Türev Araçlar ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi

Favorilere Ekle
16Nisan
KALAN SÜRE
Eğitim İçeriği

METODOLOJİ: 1 tam gün sürecek olan eğitim programında, işletmelerin riskten korunmak amacıyla en yoğun olarak kullandıkları türev enstrüman türlerinin (forward, faiz ve kur swapları, ileri vadeli faiz sözleşmeleri, opsiyonlar, future, vb.) UFRS/TFRS’ye uygun değerleme ilkeleri ve muhasebesi örneklerle anlatılacak, ardından türev enstrümanların gerçeğe uygun değer değişimlerinin gelir tablosuna yansıtılmasının yarattığı sıkıntılara yönelik çözümler sağlayan UMS/TMS 39 finansal riskten korunma muhasebesi çözümleri üzerine odaklanılacak olup, eğitim sırasında, işletmelerin kendi karşılaştıkları spesifik sorunlara yönelik interaktif bir tartışma ortamı yaratılacaktır. Henüz çok iyi bilinmemekle birlikte gittikçe artan ölçüde ilgi gören bu alan hakkında bilgi edinmek amacıyla önemle tavsiye ettiğimiz bu eğitim programı, bu konularda çok sayıda işletmeye danışmanlık vermiş olan  PricewaterhouseCoopers'ın hem Türkiye Ofisi hem de Global Ağı’nda tanınmış, deneyimli ve konusunda uzman kişiler tarafından verilecektir.

EĞİTİMDE ELE ALINACAK BAZI KONU BAŞLIKLARI

 • Türev enstrümanlar - Giriş
 • UMS 39 Finansal Araçlarin Muhasebeleştirilmesi – Genel Bilgi
  • Türev Araçların Değerlemesi
  • Forward Sözleşmeleri,
  • Faiz ve Kur Swapları,
  • Opsiyonlar
  • Vaka Analizleri
 • UMS 39 Finansal Riskten Korunma Muhasebesi
  • Hedging nedir?
 • UMS 39 Finansal Riskten Korunma Muhasebesi ilkeleri
  • Riskten korunan kalem (hedged item)
  • Riskten korunma aracı (hedging instrument)
  • Riskten korunma muhasebesi modelleri
  • Gerçeğe uygun deger riskinden korunma muhasebesi
  • Nakit akış riskinden korunma muhasebesi
  • Yurtdışındaki net yatirim riskinden korunma muhasebesi (net investment hedge
  • Riskten korunma muhasebesi uygulayabilmek için yerine getirilmesi gereken kriterler
  • Riskten korunma dökümantasyonu ve hedge ilişkisi tanımlama
  • Riskten korunma etkinliğinin ölçülmesi
 • Vaka analizleri
Kimler Katılmalı?

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde raporlama yapan ve Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte yürürlüğe girecek Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) uyarınca muhasebe ve raporlama yapacak işletmelerin, finansal risklerden korunmak amacıyla işlemler gerçekleştiren/gerçekleştirilen bu işlemlerin muhasebe ve raporlanmasına ilişkin ilkelere hakim olmak isteyen Mali İşler Müdürü ve Müdür Yardımcıları, Bütçe Raporlama Müdür ve Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürleri, Risk Yönetim Bölüm Yöneticileri ve bu bölümlerin çalışanları ile bu konular hakkında bilgiye ihtiyaç duyan diğer yöneticiler ve profesyoneller.

Neden Katılmalı?

Finansal ve ekonomik kriz dönemlerini yaşadığımız bugünlerde işletmelerin operasyonları gereğince karşılaştıkları risklere karşı koruma sağlamalarının önemi kat ve kat artmış durumda. Bu önemin farkına varan gittikçe artan sayıda işletme, karşılaştığı likidite, kur, faiz, fiyat riski gibi çeşitli risklere karşı korunma sağlamak amacıyla birçok finansal enstrüman satın almakta. Diğer yandan, birçok işletmenin bu finansal enstrümanların UFRS ve TFRS’ye uygun olarak muhasebeleştirilmesi konusunda desteğe ihtiyaç duymakta olduğu bir gerçek. Ayrıca, finansal riskten korunma muhasebesinin işletmelerin finansal tabloları açısından getireceği faydalar ve bu muhasebenin uygulanması için yerine getirilmesi gereken kriterler konusunda da bilgi eksikliği söz konusu. İşte bu eğitimde sözünü ettiğimiz bilgi ve destek ihtiyacının giderilmesine yönelik her türlü teknik bilgi interaktif bir eğitim anlayışıyla sunulacaktır.

Kayıt Ol
E-Bülten Aboneliği

Yaklaşan eğitimlerimizden ve duyurularımızdan
haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.

Gönder