Risklere Dayanıklı Kurumun Oluşturulması: Kurumsal Risk Yönetimi (Webcast)

02Haziran
Risklere Dayanıklı Kurumun Oluşturulması: Kurumsal Risk Yönetimi
KALAN SÜRE
Eğitim İçeriği
Eğitimimiz Cisco Webex yayını üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.
 
Eğitim Saatleri:
1. Gün: 10.00 - 17.00
2. Gün: 10.00 - 17.00
 
Risk nedir?
o Riskin tehdit ve fırsat boyutu
o Risk kaynakları
o Kök neden ve etki ilişkisi
o Dünya gündemindeki riskler
o CEO’ların gözünden büyümeyi tehdit eden faktörler
o Risk türleri (Stratejik, finansal, operasyonel, dış çevre, uyum ve proje riskleri, vs.)
Kurumsal risk yönetimi nedir?
o Kurumsal risk yönetimi nedir? Geleneksel risk yönetiminden farkı nedir?
o Kurumsal risk yönetiminin getirileri nelerdir?
o Kurum kültürü ve risk kültürü, davranışsal risk yönetimi
Uluslararası çerçeveler
o ISO 31000 risk yönetimi ilkeleri
o ISO 31000: 2018 ile değişen yaklaşımlar
o COSO kurumsal risk yönetimi çerçevesi ve adımlara genel bakış
o Güncel COSO kurumsal risk yönetimi çerçevesiyle gelen değişiklikler
Kurumsal risk yönetimi, stratejik planlama ve performans yönetimi ilişkisi
Kurumsal risk yönetimi, iç kontrol, iç denetim ve kalite yönetimi ile ilişkisi
Kurumsal risk yönetiminin uygulanması
o Risklerin belirlenmesi
o Risklerin değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi
o Risk iştahı
o Kritik risk göstergelerinin oluşturulması
o Belirlenen ve önceliklendirilen risklere yönelik aksiyon alınması (riskin kabul edilmesi, riskin azaltılması, riskin transfer edilmesi, riskten vazgeçilmesi)
o Risk değerlendirmesi ve aksiyon planlaması
o Risklerin izlenmesi ve raporlanması
o Raporlama örnekleri
Risk yönetimi çalışmaları ne durumlarda başarısız olur, engeller nelerdir? Başarı için kritik faktörler nelerdir?
Risk yönetiminde rol ve sorumluluklar – insan kaynağı, süreç ve teknoloji boyutlarıyla etkin risk yönetimi
Yönetim Kurulu’nun riskin erken saptanması ve gözetimi konusundaki sorumlulukları
İyi uygulama örnekleri
Uygulamalı risk yönetimi çalışması
Kimler Katılmalı?

Reel sektörde faaliyet gösteren şirketlerdeki risk yönetimi, strateji, iç kontrol ve iç denetim birimi yöneticileri ve çalışanları. Riskin erken saptanması ve yönetimi konusunda sorumluluk sahibi diğer paydaşlar.

Neden Katılmalı?

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca riskin erken saptanması ve yönetimi konusunun önemi her geçen gün artmaktadır. Kurumsal risk yönetimi yaklaşımı riskin erken saptanması ve yönetimine yönelik etkin ve sürdürülebilir mekanizmalar kurulması konusunda iyi uygulamalarda ön plana çıkmaktadır. Eğitimiz bu yaklaşımın tesisi, işletilmesi ve gözetilmesinde sorumluluğu olan tüm paydaşlara yöneliktir.

Kayıt Ol

Öne Çıkan Eğitimler

Test 123
Favorilerimden Çıkar!

BS Teaser

0,00 TL + KDV