Eğitim İçeriği
Kimler Katılmalı?
Neden Katılmalı?

GSG Hukuk Covid-19 Salgını Kapsamında İş Sözleşmelerinin Feshi, Fesih Yasağı, Ücretsiz İzin ve Nakdi Yardım Uygulamaları (Webex)

Eğitim Süresi: 1