ERP Sistemlerinde Denetim (Webcast)

17Şubat
ERP Sistemlerinde Denetim (Webcast)
KALAN SÜRE
Eğitim İçeriği

Eğitimimiz Cisco Webex sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

 • ERP sistemleri ile ilgili genel bilgi
 • ERP kavramı
 • ERP sistemlerinin kurulumu
 • ERP Sistemlerinde Risklere Tepeden Bakış
 • ERP Sistemlerinde Kontrollerin Belirlenmesi, Değerlendirilmesi ve Testi
 • ERP Sistemlerini Denetlemek Neden Zordur?
 • İş Süreçleri, Alt Süreçler, İşlemler ve Bilgi İşlem Hedefleri (EDGS)
 • Kontrollerinin Belirlenmesi, Değerlendirilmesi ve Testi
 • ERP Ortamında Kontrol Örnekleri
 • ERP ortamında denetim örnek uygulamaları
 • Bilgi Teknolojileri Genel Kontrolleri
 • Finans ve Muhasebe
 • Satın Alma ve Ticari Borçlar
 • Satış ve Ticari Alacaklar
 • Envanter Yönetimi
 • Üretim Planlama
 • Maliyetlendirme
Kimler Katılmalı?

Muhasebe ve Finans’tan sorumlu üst ve orta düzey yöneticiler, İç Denetim üst ve orta düzey yöneticileri, ERP Proje Müdürleri.

Neden Katılmalı?

Şirketler ERP sistemlerinin kurulması için çok ciddi yatırımlar yapmaktadır. Diğer taraftan, günümüzde şirketlerin iç kontrol yapısının etkin şekilde işlemesi hem yasalar tarafından zorunlu kılınmakta hem de bu konuda şirketlerin farkındalık düzeyleri artmaktadır. ERP sistemlerinin kurulması veya sürümlerinin yükseltilmesi ile birlikte iç kontrol riskleri dijital ortama saklanma fırsatı bulmuştur. Büyük ya da orta ölçekli, yerel ya da çok uluslu birçok şirketin kullanmakta olduğu ERP sistemine bağlı iç kontrol yapılarında önemli zayıflıklar bulunmaktadır.

Eğitim kapsamında katılımcıların, ERP sistemlerine özgü risklerin belirlenmesi, iç kontrollerin tasarımı ve işletilmesi konusunda ERP denetiminin önemi ve temel denetim teknikleri hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Kayıt Ol