Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları / Türkiye Muhasebe Standartları (Webcast)

27Haziran
Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları / Türkiye Muhasebe Standartları (Webcast)
KALAN SÜRE
Eğitim İçeriği

Eğitimimiz Cisco Webex sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim Saatleri:
1. Gün: 09.30 - 17.00
2. Gün: 09.30 - 17:00
3. Gün: 09.30 - 13:00

 • Finansal tablolar ve dipnotlar
  • Finansal tabloların sunumu
  • Bilanço
  • Gelir tablosu
  • Nakit akım tablosu
  • Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler
 • Konsolidasyon (genel hatlarıyla)
 • Varlıklar
  • Stoklar
  • Maddi duran varlıklar
  • Maddi olmayan duran varlıklar
  • Yatırım amaçlı gayrimenkuller
 • Yükümlülükler
  • Karşılıklar ve yükümlülükler
  • Vergi muhasebesi
  • Çalışanlara sağlanan faydalar
 • Kar - zarar ve özsermaye
  • Hasılat
 • Finansal enstrümanlar (genel hatlarıyla)
  • Türev olmayan finansal varlıklar
  • Borçlanma maliyetleri
  • Kiralama işlemleri
 • Uygulamalı vaka çalışması
Kimler Katılmalı?

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe giren Türkiye Muhasebe Standartlarını (“TMS”) kanuni defterlerinde uygulayacak tüm ticari şirket yetkilileri ve ilgili departman çalışanları ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”) ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri uyarınca raporlama yapan veya önümüzdeki dönemde hisselerini halka arz etmeyi öngören işletmelerin Mali İşler Müdür ve Müdür Yardımcıları, Bütçe Raporlama Müdür ve Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdür ve Elemanları.

Neden Katılmalı?

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlülüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Türkiye’de yerleşik tüm işletmelerin 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yasal kayıtlarını UFRS’ye tam uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") uyarınca tutmaları ve yıllık finansal tablolarını TFRS'ye uygun olarak hazırlamaları gerekmektedir.
Hisseleri sermaye piyasalarında işlem gören şirketler 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren kamuya açıkladıkları finansal tablo ve dipnotlarını SPK tarafından yayınlanarak yürürlüğe giren Seri XI, No: 29 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar” tebliğine göre hazırlamaktadırlar. Bu tebliğde yer alan esaslar Avrupa Birliği tarafından onaylanmış UFRS standartlarıdır.
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, hisse senetleri Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde bulunan sermaye piyasalarında işlem gören ve konsolide finansal tablo hazırlayan işletmeler finansal tablolarını UFRS’ye uygun olarak hazırlamakla yükümlüdürler.
Dünyada önemli büyük ekonomiler finansal raporlama standardı olarak UFRS’yi kabul etmiş veya UFRS ile mevzuatlarını uyumlandırma çalışmalarına başlamışlardır. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Kanada, Çin, Hindistan ve Kore bu ülkelerden bazıları olarak sayılabilir.
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, uygulama sırasında önemli kararlar verilmesini ve derin bir altyapı oluşturulmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla bu 2.5 günlük eğitimimizde anlatılacak konular, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na ışık tutacak nitelikte olup uygulama sırasında işletmelerin karşılaştıkları sorulara cevap bulmalarına yardımcı olacaktır.

METODOLOJİ: UFRS/TMS kapsamında uygulanan muhasebe standartlarını teorik bilginin yanı sıra soru/cevaplarla destekleyerek kapsamlı bir şekilde anlatan ve UFRS/TMS uygulamasının kanuni mevzuatla farklarını örnek bir yasal mizandan, bazı önemli UFRS/TMS düzeltmeleri verilerek UFRS/TMS finansal tabloların oluşturulması suretiyle gerçekleştirilecek bir vaka çalışmasıyla açıklayan bir programdır. Eğitimimiz 2.5 günde toplam 15 saat olarak gerçekleştirilecektir.

Kayıt Ol

Öne Çıkan Eğitimler

Test 123
Favorilerimden Çıkar!

BS Teaser

0,00 TL + KDV