Alt İşveren İlişkilerinin Yönetimi (Webcast)

18Haziran
Alt İşveren İlişkilerinin Yönetimi (Webcast) | Business School
KALAN SÜRE
Eğitim İçeriği
  • Sosyal güvenlikte sigortalı/işyeri/işveren/alt işveren kavramları
  • Genel olarak alt işverenlik ilişkisi
  • Asıl işveren-alt işveren arasındaki hukuki ilişki
  • Sosyal güvenlikte alt işverenliğin şartları
  • Sosyal güvenlikteki alt işverenliğin iş hukukundan farklılığı
  • Alt işverenin sosyal güvenlikteki yükümlülük ve sorumlulukları
  • Alt İşverenin çalıştırdığı sigortalılar nedeniyle asıl işverenin      yükümlülük ve birlikte sorumluğu
  • Asıl işverenlerin alt işverenlerden kaynaklanan riskleri
  • SGK Denetim elemanlarınca alt işveren incelemelerinde yapılan öneriler
  • Alt işverenlerden kaynaklanan risklerimizi nasıl minimize edebiliriz? 
Kimler Katılmalı?

İnsan Kanakları Uzmanları, İnsan Kaynakları Yöneticileri, Şirket avukatları

Kayıt Ol