Business School
 
Ana Sayfa Eğitimlerimiz PwC Platform Executive on Board Online Eğitim İletişim Hakkımızda
   
 
Aralık 2019
Pzt Sa Ça Pe Cu Cmt Pa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 Tüm Eğitim Takvimi
 
 
 
 
Eğitim Bülteni
  Yenilikler ve eğitim duyurulardan haberdar olmak için kayıt olun  
   
   
 
Captcha
Lütfen güvenlik kodunu giriniz:
     
 

Eğitimlerimiz

 

Finans / Muhasebe / Denetim

 
 

Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Kapsamlı Finansal Araçlar

  Broşürü indir Şirketime özel çözüm istiyorum Paylaş
Bu eğitim için açık tarihler
İlgili eğitimler
Kimler Katılmalı?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde finansal tablo hazırlayan;

 •  Bankalar ve banka dışı mali kuruluşlar,
 •  Portföy yönetim şirketleri,
 •  Menkul kıymet yatırım ortaklıkları,
 •  Sigorta şirketleri,
 •  Emeklilik fonları ya da

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe giren ve Kamu Gözetimi Kurumu’nca yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarını (“TMS”) kanuni defterlerinde uygulayan;

 •  Üretim yapan şirketler,
 •  Ticaret yapan şirketler;
 •  Ya da hizmet şirketlerinin,

raporlama, hazine ve ilgili departman yönetici ve çalışanları veya hisselerini halka arz etmeyi planlayan, tahvil veya bono ihraç etmeyi öngören işletmeler, şirket kaynaklarının etkin yönetimi için mali tablolarında çeşitli finansal araçları ve riskten korunma muhasebesini kullanan ya da hangi araçları nasıl kullanabileceğini merak eden şirket yetkileri, mali işler, finansman, bütçe ve raporlama departmanlarının yönetici ve uzmanları.
 

Neden Katılmalı?

İşletmelerin hemen hemen tümü, finansal bir kuruluş olsun ya da olmasın birçok operasyonda finansal araçlar kullanarak önemli ölçüde işlemler gerçekleştiriyorlar. Çünkü bir işletmenin faaliyet konusu ne olursa olsun aslında tek hedefi kaynaklarını etkin bir şekilde yönetip işletmeye azami ekonomik faydayı sağlamaktır. İşte bu hedef doğrultusunda bazı işletmeler, olağan faaliyetler içerisinde finansal araçlara sıkça yer verirken bazıları da dolaylı olarak maruz kaldıkları riskleri yönetmek için finansal araçlardan faydalanabilirler. Finansal araç diyince, aslında bu kapsama işletmelerin operasyonlarını ve yatırımlarını finanse etmek için aldığı krediler, faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları değerlendirdikleri banka mevduatları, özel kesim ya da tahvil ve bonolar gibi araçlar, forward, swap gibi türev araçlar, ticari alacak ve ticari borçlar, verilen krediler dahil birçok araç UFRS/TFRS’nin “finansal araç” tanımına girer. Buda demek oluyor ki bir işletme faaliyeti gereği tüm kaynaklarını hisse senedi, tahvil, bono gibi araçlara yatıran bir sermaye piyasası şirketi de olabilir, yabancı para cinsinden envanter alan ve maruz kaldığı kur riskinden korunmak isteyen bir üretim işletmesi de olabilir. Kısacası aslında finansal olsun olmasın birçok faaliyet, işletmeleri ellerindeki varlıkların ya da ileri vadeli nakit çıkışlarının kur/faiz gibi belirsiz değişkenlere bağlı olması durumunda çeşitli risklere maruz bırakır. İşte bu riskler de yine başka bir finansal araç kullanılarak yönetilebilir. Ancak bu alan UFRS/TFRS’de finansal araçlara ilişkin standartların sıkça değiştirildiği, yenilendiği, düzenlendiği bir alan olması sebebiyle, bu araçların muhasebeleştirilmesinin, sınıflandırılmasının zorlaştığı ve açıklama gerekliliklerinin yatırımcı talepleri doğrultusunda gittikçe arttığı bir de piyasa koşulları geliştikçe çeşitlenen araçların ileri derecede uzmanlık gerektirdiği bir alan olması sebebiyle oldukça karmaşık hale gelmiştir. Kapsamlı olarak hazırlanan bu eğitimde, finansal araçların muhasebeleştirilmesinde ve raporlanmasında sıklıkla gündeme gelen konular üzerinde durulacak, uygulamalar örneklerle anlatılacak, finansal araçların raporlanması ve muhasebeleştirilmesinde yaygın olarak görülen problem ve sıkıntılar belirtilerek bunların önüne geçilmesine ilişkin yöntemler (finansal riskten korunma muhasebesi gibi) katılımcılarla birlikte interaktif bir ortamda ele alınacaktır.

EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ:

Eğitim programı boyunca UMS/TMS 39, UMS/TMS 32 ve UFRS 7 standartları detaylarıyla ele alınacaktır.

• Finansal araçlar

 • Tanım
 • Bilançoya alma
 • Bilanço dışı bırakma
 • Sınıflandırma ve yeniden sınıflandırma
 • Muhasebeleştirme ve ölçme
 • Finansal yükümlülük - özkaynağa dayalı finansal araç ayrımı
 • Bileşik finansal araçlar
 • Netleştirme

• Türevler

 • Türev tanımı ve türev araç çeşitleri
 • Saklı türevler
 • Finansal riskten korunma muhasebesi (Hedge Accounting)

• Değer düşüklüğü

• Finansal araçların sunumu

• Yeni finansal araçlar standardı (UFRS/TFRS 9)

 • Finansal araçların sınıflandırılması ile ilgili değişiklikler
 • Yeni değer düşüklüğü modeli; beklenen kredi zararları
 • Riskten korunma muhasebesi açısından değişiklikler
  Bu eğitim ile ilgili diğer eğitimler  
 
Temel Maliyet Muhasebesi
24 Haziran 2010  (İSTANBUL, 2 gün )
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu' nun Mali İşler ve Raporlama Konularında Getireceği Yenilikler ve Bu Çerçevede Şirket Yönetici ve Ortaklarının Sorumlulukları
22 Nisan 2010  (İSTANBUL, 1 Gün)
 
Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları - Türkiye Muhasebe Standartları
16 Nisan 2004  (İSTANBUL, 3 gün)
 
Finansçı Olmayan Yöneticiler için Finans ve Finansal Tablo Analizi
25 Şubat 2010  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Bankalar icin Ticari ve Kurumsal Kredi Risk Derecelendirme Modelleri
 
Aile Şirketleri ve Kobi’ler İçin Mali Tablo Analizi ve Muhasebenin Temelleri
 
İleri Düzey Uluslararası Finansal Raporlama Standartları - Finansal Araçlar
27 Nisan 2010  (İSTANBUL, 1gün)
 
Sigorta Sektörüne Yönelik İç Sistemler (Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı ile İşbirliği)
06 Mayıs 2010  (İSTANBUL, 2 gün)
 
Bilgi Teknolojileri Denetimine Giriş ve Bilgi Güvenliği Kavramları
29 Nisan 2010  (İSTANBUL, 2 gün)
 
Bilgi Teknolojileri Kontrolleri ve Denetimine Giriş
15 Temmuz 2010  (İSTANBUL, 2 gün )
 
KOBİ ler için UFRS
15 Mart 2011  (İZMİR, 2 gün)
 
İleri CobiT Uygulamaları
01 Aralık 2010  (İSTANBUL, 3 Gün)
 
Türev Araçlar ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi
10 Aralık 2010  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Temel Düzey Uluslararası Finansal Raporlama Standartları - Finansal Araçlar
09 Kasım 2010  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Solvency II ve Sigorta Sektöründeki Uygulamalar (TSEV işbirliği ile)
28 Eylül 2010  (İSTANBUL, 2 gün)
 
BT Yöneticileri için Bilgi Teknolojileri Yönetişimi
 
Bilgi Teknolojileri Kontrollerine ve Denetimine Giriş
11 Ocak 2011  (İSTANBUL, 2 Gün)
 
CobiT Uygulamaları
 
Sigortacılıkta Süreç ve Bilgi Teknolojileri Denetimi
 
Solvency II ve QIS5 Uygulaması
09 Şubat 2011  (İSTANBUL, 3 gün)
 
Şirket Yöneticileri için Bilgi Teknolojileri Yönetişimi
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu
27 Nisan 2011  (İSTANBUL, 1 Gün)
 
Sigorta ve Emeklilik Şirketlerinde CobiT Uygulamaları ve Bilgi Teknolojileri Denetimi
26 Haziran 2012  (İSTANBUL, 2 gün)
 
Destek Hizmeti Kuruluşlarında CobiT Uygulamaları ve Bilgi Teknolojileri Denetimi
13 Mart 2014  (İSTANBUL, 2 gün)
 
Kamu Kuruluşlarında Bilgi Teknolojileri Denetimine ve Kontrollerine Giriş
05 Aralık 2013  (ANKARA, 2 gün)
 
Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik ve Bankaların Uyum Süreci
 
Genel Hatlarıyla Basel II ve Basel III
 
Kredi Derecelendirme Sistemlerinin Kurulumu
18 Nisan 2014  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Kamu Yönetiminde İç Denetim Yaşam Döngüsü Metodoloji ve Uygulama
 
İç Denetim Risk Değerlendirme ve Denetim Planı
03 Haziran 2016  (İSTANBUL, 1 gün)
 
İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programının Modellenmesi
17 Ocak 2013  (İSTANBUL, 2 gün)
 
Bankalarda İç Sistemler Fonksiyonlarına, Yönetim Beyanına ve İlgili Düzenlemelere Yönelik Yaklaşım ve Uygulamalar
30 Eylül 2013  (İSTANBUL, 2 gün)
 
Bilgi Güvenliği Denetimi
 
Sermaye Gereksinimi İçsel Değerlendirmesi ve ICAAP Uluslararası Uygulamalar
01 Ekim 2013  (İSTANBUL, )
 
Basel II İçsel Derecelendirme Yöntemleri ve Basel III ün Getirdiği Yenilikler
09 Mayıs 2014  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Bankalarda İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Örnekleri
 
İç Denetim Metodolojisi ve Uygulamaları
07 Kasım 2013  (ANKARA, 2 gün)
 
Kredi Derecelendirme Sistemlerinin Onaylanması
17 Ocak 2013  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Bilgi Güvenliği ve ISO 27001 Uygulama
16 Eylül 2013  (İSTANBUL, 2 gün )
 
Siber Güvenlik ve Sızma Testi
02 Aralık 2013  (İSTANBUL, 1 gün)
 
BT Dış Kaynak Kullanımı ve Sözleşme Yönetimi
07 Kasım 2013  (İSTANBUL, 2 gün)
 
İç Kontrol Sistemi ve Bankacılık Süreçlerindeki İç Kontrollere İlişkin Metodoloji ve Uygulama Örnekleri
16 Eylül 2013  (İSTANBUL, 3 gün)
 
İç Denetim Profesyonel İletişim Müzakere Teknikleri
 
Denetim Raporu Yazma Becerileri
04 Ekim 2013  (İSTANBUL, 1 gün)
 
İş Sürekliliği, Bilgi Teknolojileri Sürekliliği ve Kriz Yönetimi
23 Aralık 2013  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Transfer Fiyatlandırması Alanında Son Gelişmeler
 
New Turkish Commercial Code (English)
 
Hedef Aile Şirketlerinde Nesiller Boyu Başarı
 
Etkin Veri Yönetimi Süreçleri
 
Kontrol Öz Değerlendirme Yaklaşımı ve Uygulaması
25 Nisan 2014  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Yatırımcı ve Finansör Gözüyle Mali Tablo Analizi ve Önemli Mali Tablo Bileşenlerinin Denetimi
 
Yeni TTK ve Vergi Kanunlarına Göre Avans Kar Payı Dağıtımı
 
Yönetim Kurulu'nun Yeniden Yapılandırılması, Yönetim Kurulu'nun ve Yöneticilerin Sorumlulukları
 
Yeni TTK'da Şirketler Topluluğu için Düzenlemeler
 
Anonim Şirket ve Limited Şirket Arasındaki Farklar ve Tür Değiştirme
20 Aralık 2013  (İSTANBUL, 09:30-12:30)
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Esas Sözleşme
20 Aralık 2013  (İSTANBUL, 13:30-16:30)
 
Türkiye Ekonomisini Okumak (Makro Ekonomik Analiz)
20 Ekim 2014  (İSTANBUL, 1 Gün)
 
Riskin Erken Saptanması Gözetimi, Yönetimi ve Sistemi
 
Dijital Dünya ve Yeni Teknolojilerle Beraber Gelen Yeni Riskler ve Bu Risklere Karşı Alınabilecek Temel Önlemler
 
Tedarikçilerde İş Süreçleri ve BT Denetimi
07 Ekim 2015  (İSTANBUL, 2 gün)
 
Web Uygulama Güvenliği
 
Bankalarda Derecelendirme Model Kurulumu
26 Kasım 2015  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Yazılım Varlık Yönetimi ve Lisans Gözden Geçirme Giriş Eğitimi
24 Nisan 2017  (İSTANBUL, 1 gün)
 
BDDK Düzenleme Değişikliklerinin Bankaların Sermaye Yeterliliği Ölçümüne ve Risk Uygulamalarına Etkisi
28 Ocak 2016  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Bankalarda Model Validasyonu
25 Şubat 2016  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Basel III
11 Şubat 2016  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Temel Seviye Muhasebe (Uygulamalı Örneklerle)
22 Şubat 2017  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Yöneticiler için Temel BT Kavramları ve BT Trendleri
10 Mayıs 2018  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Basel IV
19 Nisan 2018  (İSTANBUL, 2 gün)
 
 
PricewaterhouseCoopers, Türkiye İş Kurumu'ndan Özel İstihdam Bürosu İzin Belgesi sahibidir.
Belge No:188 Belge Tarihi:10.10.2006
 
© 2018 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu internet sitesinde “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade etmektedir. “PwC Türkiye”, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PwC Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.