Business School
 
Ana Sayfa Eğitimlerimiz PwC Platform Executive on Board Online Eğitim İletişim Hakkımızda
   
 
Aralık 2019
Pzt Sa Ça Pe Cu Cmt Pa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 Tüm Eğitim Takvimi
 
 
 
 
Eğitim Bülteni
  Yenilikler ve eğitim duyurulardan haberdar olmak için kayıt olun  
   
   
 
Captcha
Lütfen güvenlik kodunu giriniz:
     
 

Eğitimlerimiz

 

Finans / Muhasebe / Denetim

 
 

Kamu Yönetiminde İç Denetim Yaşam Döngüsü Metodoloji ve Uygulama

  Broşürü indir Şirketime özel çözüm istiyorum Paylaş
Bu eğitim için açık tarihler
İlgili eğitimler
Kimler Katılmalı?

Kamu yönetimlerinde faaliyet gösteren iç denetim ve iç kontrol uzmanları, birim başkanları, yöneticiler.

Neden Katılmalı?

Kamu idarelerinin; 

 • Faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanması ve yürütülmesini,
 • Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını;
 • Bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini

Sağlamayı amaçlayan iç denetim faaliyetinin öncelikli görevlerinden biri kurumun iç kontrol ortamının ve iş süreçlerinin etkinliği ve verimliliği konusunda değerlendirme çalışmaları yapmaktır.

Bu bağlamda, kurumun iç kontrol ortamı ve iş süreçlerinin değerlendirilmesinde risk esaslı denetim çalışmalarının yapılması önem arz etmektedir. Gerek modern iç denetim anlayışı ve gerekse kamu iç denetim standartlarında iç denetim faaliyetlerinin risk esaslı bir planlama ile yürütülmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır.

Kamu iç denetim standartları çerçevesinde, kurumlarına en üst seviyede katkı sağlamak isteyen iç denetim birimleri, faaliyetlerini iyi uygulamalar ve güncel iç denetim çözümlerine uygun şekilde yapılandırma gereği duymaktadır.

Kamu Yönetiminde İç denetim Yaşam Döngüsü Eğitimi aşağıdaki ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek şekilde hazırlanmıştır.

 • İç denetim metodolojisi ve uygulamaları konusunda metodoloji ve iş başında uygulama eğitimleri ile iç denetçilerin mesleki ve teknik gelişimine katkıda bulunmak
 • İç denetim Yaşam Döngüsü kapsamında modelleme, planlama, saha çalışmaları, raporlama ve izleme değerlendirme konularında uygulama ve vaka çalışmaları sayesinde aşağıdaki konularda kamu iç denetçileri ile tecrübe paylaşımını gerçekleştirmek
  • İç denetim risk değerlendirmesi
  • İç kontrollerin belgelenmesi ve değerlendirilmesi
  • Raporlama
  • İzleme ve değerlendirme çalışmaları
  • Denetim gözetim sorumluluğuna yönelik olarak gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler ve iyi uygulama örnekleri
  • İç Denetimde Profesyonel İletişim ve Müzakere Teknikleri
 • Uluslararası Standartlar ve Kamu İç Denetim Standartlarına Göre Kamu İç Denetim Birimlerinde Kalite Güvence Geliştirme Faaliyetlerinin düzenlenmesi

Metodoloji:
Bu eğitim ile katılımcılar, Kamu Yönetiminde İç Denetim Metodolojisi ve Uygulamaları ile ilgili temel süreç ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları, Kamu İç Denetim Standartları ve iyi uygulama örnekleri ile ilgili bilgilerin verileceği eğitimde vaka çalışmalarına ağırlık verilerek katılımcıların pratik deneyimler edinmeleri sağlanacaktır.
 

EĞİTİM PROGRAMINDA ELE ALINACAK KONU BAŞLIKLARI

 • Türkiye ve Dünya'da İç Denetime Yönelik Kısa Bakış 
  • Türkiye'de Kamu İç Denetimi'nin küresel ölçekte diğer Kamu İç Denetim Birimleri ile karşılaştırmalı analizi
  • Türk Ticaret Kanununda İç Kontrol ve İç Denetim
 • İç Denetim Risk Değerlendirmesi
  • Risk Değerlendirmesi'ne Genel Bakış   
  • Risk Değerlendirmesi ve İç Denetim Planı'nın etkileşimi
  • Yönetim için Risk Değerlendirmesi’nin önemi
  • Risk Değerlendirme Çerçevesi ve Risk Yönetimi yaklaşımları
  • Mevcut risk yönetimi, kurumsal yönetim ve iç kontrol süreçlerinin değerlendirilmesi
 • • Vaka Çalışması 
  • Belirlenen bir süreç için risk değerlendirme çalışmasının pilot olarak yapılması
  • Eğitmenlerin katılımında, katılımcılar aşağıdaki dokümanları hazırlama konusunda pratik eğitim alacaklardır.
   •  Gözden geçirme dokümanlarının hazırlanması
   •  Risk kontrol matrisinin hazırlanması
 • Raporlama
  • Denetim Bulgularının Oluşturulması
  • Denetim Raporu İçeriği
  • Denetim Raporunun Diğer Başlıkları    
  • Raporda Bulguların Yazılmasının Önemi
  • Risk ve Etkilerin Yazımı
  • Yazım Tavsiyeleri
  • İyi Denetim Raporunun Özellikleri
  • Yaygın Rapor Hataları
 • Vaka Çalışması
  • Katılımcıların denetim raporunda tercih edilen dil ile geliştirmeye açık bir dilde yazılmış iki raporu gözlemleyerek gelişim noktalarını tespit etmelerinin sağlanması
 • İzleme Değerlendirme Çalışmaları
 • Denetim Gözetim Sorumluluğuna Yönelik Olarak Gerçekleştirilmesi Gereken Faaliyetler ve İyi Uygulama Örnekleri 
 • İç Denetimde Profesyonel İletişim ve Müzakere Teknikleri
 • Uluslararası İç Denetim Standartları (2013 senesinden itibaren geçerli olacak güncellenen)  ve Kamu İç Denetim Standartlarına Göre İç Denetim Birimlerinde Kalite Güvence Geliştirme Faaliyetleri

Eğitim süresi 2 gündür.

  Bu eğitim ile ilgili diğer eğitimler  
 
Temel Maliyet Muhasebesi
24 Haziran 2010  (İSTANBUL, 2 gün )
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu' nun Mali İşler ve Raporlama Konularında Getireceği Yenilikler ve Bu Çerçevede Şirket Yönetici ve Ortaklarının Sorumlulukları
22 Nisan 2010  (İSTANBUL, 1 Gün)
 
Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları - Türkiye Muhasebe Standartları
16 Nisan 2004  (İSTANBUL, 3 gün)
 
Finansçı Olmayan Yöneticiler için Finans ve Finansal Tablo Analizi
25 Şubat 2010  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Bankalar icin Ticari ve Kurumsal Kredi Risk Derecelendirme Modelleri
 
Aile Şirketleri ve Kobi’ler İçin Mali Tablo Analizi ve Muhasebenin Temelleri
 
İleri Düzey Uluslararası Finansal Raporlama Standartları - Finansal Araçlar
27 Nisan 2010  (İSTANBUL, 1gün)
 
Sigorta Sektörüne Yönelik İç Sistemler (Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı ile İşbirliği)
06 Mayıs 2010  (İSTANBUL, 2 gün)
 
Bilgi Teknolojileri Denetimine Giriş ve Bilgi Güvenliği Kavramları
29 Nisan 2010  (İSTANBUL, 2 gün)
 
Bilgi Teknolojileri Kontrolleri ve Denetimine Giriş
15 Temmuz 2010  (İSTANBUL, 2 gün )
 
KOBİ ler için UFRS
15 Mart 2011  (İZMİR, 2 gün)
 
İleri CobiT Uygulamaları
01 Aralık 2010  (İSTANBUL, 3 Gün)
 
Türev Araçlar ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi
10 Aralık 2010  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Temel Düzey Uluslararası Finansal Raporlama Standartları - Finansal Araçlar
09 Kasım 2010  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Solvency II ve Sigorta Sektöründeki Uygulamalar (TSEV işbirliği ile)
28 Eylül 2010  (İSTANBUL, 2 gün)
 
BT Yöneticileri için Bilgi Teknolojileri Yönetişimi
 
Bilgi Teknolojileri Kontrollerine ve Denetimine Giriş
11 Ocak 2011  (İSTANBUL, 2 Gün)
 
CobiT Uygulamaları
 
Sigortacılıkta Süreç ve Bilgi Teknolojileri Denetimi
 
Solvency II ve QIS5 Uygulaması
09 Şubat 2011  (İSTANBUL, 3 gün)
 
Şirket Yöneticileri için Bilgi Teknolojileri Yönetişimi
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu
27 Nisan 2011  (İSTANBUL, 1 Gün)
 
Sigorta ve Emeklilik Şirketlerinde CobiT Uygulamaları ve Bilgi Teknolojileri Denetimi
26 Haziran 2012  (İSTANBUL, 2 gün)
 
Destek Hizmeti Kuruluşlarında CobiT Uygulamaları ve Bilgi Teknolojileri Denetimi
13 Mart 2014  (İSTANBUL, 2 gün)
 
Kamu Kuruluşlarında Bilgi Teknolojileri Denetimine ve Kontrollerine Giriş
05 Aralık 2013  (ANKARA, 2 gün)
 
Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik ve Bankaların Uyum Süreci
 
Genel Hatlarıyla Basel II ve Basel III
 
Kredi Derecelendirme Sistemlerinin Kurulumu
18 Nisan 2014  (İSTANBUL, 1 gün)
 
İç Denetim Risk Değerlendirme ve Denetim Planı
03 Haziran 2016  (İSTANBUL, 1 gün)
 
İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programının Modellenmesi
17 Ocak 2013  (İSTANBUL, 2 gün)
 
Bankalarda İç Sistemler Fonksiyonlarına, Yönetim Beyanına ve İlgili Düzenlemelere Yönelik Yaklaşım ve Uygulamalar
30 Eylül 2013  (İSTANBUL, 2 gün)
 
Bilgi Güvenliği Denetimi
 
Sermaye Gereksinimi İçsel Değerlendirmesi ve ICAAP Uluslararası Uygulamalar
01 Ekim 2013  (İSTANBUL, )
 
Basel II İçsel Derecelendirme Yöntemleri ve Basel III ün Getirdiği Yenilikler
09 Mayıs 2014  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Bankalarda İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Örnekleri
 
İç Denetim Metodolojisi ve Uygulamaları
07 Kasım 2013  (ANKARA, 2 gün)
 
Kredi Derecelendirme Sistemlerinin Onaylanması
17 Ocak 2013  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Bilgi Güvenliği ve ISO 27001 Uygulama
16 Eylül 2013  (İSTANBUL, 2 gün )
 
Siber Güvenlik ve Sızma Testi
02 Aralık 2013  (İSTANBUL, 1 gün)
 
BT Dış Kaynak Kullanımı ve Sözleşme Yönetimi
07 Kasım 2013  (İSTANBUL, 2 gün)
 
İç Kontrol Sistemi ve Bankacılık Süreçlerindeki İç Kontrollere İlişkin Metodoloji ve Uygulama Örnekleri
16 Eylül 2013  (İSTANBUL, 3 gün)
 
İç Denetim Profesyonel İletişim Müzakere Teknikleri
 
Denetim Raporu Yazma Becerileri
04 Ekim 2013  (İSTANBUL, 1 gün)
 
İş Sürekliliği, Bilgi Teknolojileri Sürekliliği ve Kriz Yönetimi
23 Aralık 2013  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Transfer Fiyatlandırması Alanında Son Gelişmeler
 
New Turkish Commercial Code (English)
 
Hedef Aile Şirketlerinde Nesiller Boyu Başarı
 
Etkin Veri Yönetimi Süreçleri
 
Kontrol Öz Değerlendirme Yaklaşımı ve Uygulaması
25 Nisan 2014  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Yatırımcı ve Finansör Gözüyle Mali Tablo Analizi ve Önemli Mali Tablo Bileşenlerinin Denetimi
 
Yeni TTK ve Vergi Kanunlarına Göre Avans Kar Payı Dağıtımı
 
Yönetim Kurulu'nun Yeniden Yapılandırılması, Yönetim Kurulu'nun ve Yöneticilerin Sorumlulukları
 
Yeni TTK'da Şirketler Topluluğu için Düzenlemeler
 
Anonim Şirket ve Limited Şirket Arasındaki Farklar ve Tür Değiştirme
20 Aralık 2013  (İSTANBUL, 09:30-12:30)
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Esas Sözleşme
20 Aralık 2013  (İSTANBUL, 13:30-16:30)
 
Türkiye Ekonomisini Okumak (Makro Ekonomik Analiz)
20 Ekim 2014  (İSTANBUL, 1 Gün)
 
Riskin Erken Saptanması Gözetimi, Yönetimi ve Sistemi
 
Dijital Dünya ve Yeni Teknolojilerle Beraber Gelen Yeni Riskler ve Bu Risklere Karşı Alınabilecek Temel Önlemler
 
Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Kapsamlı Finansal Araçlar
27 Mayıs 2015  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Tedarikçilerde İş Süreçleri ve BT Denetimi
07 Ekim 2015  (İSTANBUL, 2 gün)
 
Web Uygulama Güvenliği
 
Bankalarda Derecelendirme Model Kurulumu
26 Kasım 2015  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Yazılım Varlık Yönetimi ve Lisans Gözden Geçirme Giriş Eğitimi
24 Nisan 2017  (İSTANBUL, 1 gün)
 
BDDK Düzenleme Değişikliklerinin Bankaların Sermaye Yeterliliği Ölçümüne ve Risk Uygulamalarına Etkisi
28 Ocak 2016  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Bankalarda Model Validasyonu
25 Şubat 2016  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Basel III
11 Şubat 2016  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Temel Seviye Muhasebe (Uygulamalı Örneklerle)
22 Şubat 2017  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Yöneticiler için Temel BT Kavramları ve BT Trendleri
10 Mayıs 2018  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Basel IV
19 Nisan 2018  (İSTANBUL, 2 gün)
 
 
PricewaterhouseCoopers, Türkiye İş Kurumu'ndan Özel İstihdam Bürosu İzin Belgesi sahibidir.
Belge No:188 Belge Tarihi:10.10.2006
 
© 2018 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu internet sitesinde “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade etmektedir. “PwC Türkiye”, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PwC Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.