Business School
 
Ana Sayfa Eğitimlerimiz PwC Platform Executive on Board Online Eğitim İletişim Hakkımızda
   
 
Aralık 2019
Pzt Sa Ça Pe Cu Cmt Pa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 Tüm Eğitim Takvimi
 
 
 
 
Eğitim Bülteni
  Yenilikler ve eğitim duyurulardan haberdar olmak için kayıt olun  
   
   
 
Captcha
Lütfen güvenlik kodunu giriniz:
     
 

Eğitimlerimiz

 

Finans / Muhasebe / Denetim

 
 

Basel III

  Broşürü indir Şirketime özel çözüm istiyorum Paylaş
Bu eğitim için açık tarihler
İlgili eğitimler
Kimler Katılmalı?

Risk yönetimi, hazine, finansal kurumlar, nakit yönetimi, finans, iç denetim, iç kontrol birimlerinde çalışanlar

Neden Katılmalı?

2007 yılında başlayan küresel finansal krizin etkileri tüm dünyada hissedilmiştir. Daha önce Basel I ve Basel II olarak gelişen uluslararası bankacılık düzenlemelerinde kriz sonrası değişiklik ihtiyacıyla birlikte Basel Komitesi (BCBS) 2010 yılının Aralık ayında "Basel III" düzenlemelerini yayımlamıştır.
Basel III, Basel I ve Basel II ile belirlenmiş olan sermaye tanımlarını ve sermayeye ilişkin asgari oranları güncellemiş, sermaye tamponu uygulamasını tesis etmiş, likidite ve kaldıraç oranlarına ilişkin asgari sınırları belirlemiştir. Basel III’e geçiş süreci 2013 yılı itibarıyla başlamış olup, 2019 yılına kadar tamamlanması öngörülmektedir.
Basel III ile birlikte;

  • Sermaye tabanının kalitesinin, sürekliliğinin ve şeffaflığının arttırılması;
  • Türev işlemler, repo ters repo gibi işlemlerden kaynaklanan karşı taraf kredi riski için hesaplanan sermaye gereksinimin güçlendirilmesi;
  • Likidite karşılama oranı ve daha uzun bir dönemi kapsayan yapısal likidite oranlarıyla küresel likidite standartlarının oluşturulması;
  • Sermaye gereksiniminin kaldıraç oranı ve sermaye tamponları ile desteklenmesi;
  • Mali sıkıntı yaşamaları durumunda, risklerin ekonominin geneline yayılmasına neden olabilecek çapta küresel ve yerel düzeyde sistemik öneme sahip bankaların belirlenmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik”, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” güncellenmiş, “Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelik” ve “Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” yayımlanmıştır. Bunlara ek olarak, global likidite standartlarına uyum amacıyla “Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik” yayımlanmıştır.
Bu eğitim programı ile katılımcılar Basel III düzenlemeleri ile hayatımıza giren likidite ve özkaynak uygulamaları, raporlamaları, karşı taraf kredi riskine ilişkin yeni ölçüm metodolojileri hakkında bilgi sahibi olacaklar. Katılımcılar faaliyetlerinin bankanın likiditesi ve risk ağırlıklı varlıkları ve sermaye yeterlilik oranları üzerine olan etkilerini kolaylıkla değerlendirecekler. Risk iştah ve stratejileri ile büyüme hedefleri arasında optimum noktayı bulma konusunda daha kolay karar alabileceklerdir.

Metodoloji
Eğitim programımızın amacı, tüm katılımcıların global ve yerel düzeyde Basel III uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Eğitimlerimizde tüm katılımcıların interaktif olarak katılımı sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla eğitim programımız aşağıdaki unsurlarla zenginleştirilmiştir:

  • Pratik hayattan örnekler
  • Örneklerle desteklenmiş konu anlatımları,
  • Grup tartışma ortamları

Eğitim sırasında katılımcılara kullanılan sunumların basılı dokümanı dağıtılacaktır.

Eğitimde Ele Alınacak Konu Başlıkları

Basel III eğitimimiz aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır.

• Basel III’e genel bakış
   Özkaynak tanımlarındaki değişiklikler
    Riskin kapsanması
    Kaldıraç oranı
    Risk yönetimi ve kontrolü
    Global likidite standartları ve likidite riskinin izlenmesi

• Özkaynak
     Özkaynak kalitesi ve seviyesi
         Çekirdek sermaye
         Ana sermaye
         İlave ana sermaye
         Katkı sermaye
      Sermaye Tamponları
         Sermaye koruma tamponu
         Döngüsel sermaye tamponu

• Kaldıraç oranı

• Riskin kapsanması
         Karşı taraf kredi riski gereksinimleri
         Kredi değerleme ayarlaması (KDA)
         Merkezi karşı taraf riskleri

• Sistemik önemli bankalar
• Likidite karşılama oranı (LKO)
         Yüksek kaliteli likit varlıklar
         Nakit girişleri ve çıkışları
         LKO raporunun hazırlanmasında ve yasal oranlara uyumda bankaların
         karşılaştığı zorluklar

• Net istikrarlı fonlama oranı (NSFR)
         İstikrarlı fonlama tanımı
         Risk ağırlıklarına göre yükümlülükler
         Varlıklar ve bilanço dışı kalemler için gerekli istikrarlı fonlama tanımı

• Likidite stres testleri ve gün içi likiditenin izlenmesi


 

  Bu eğitim ile ilgili diğer eğitimler  
 
Temel Maliyet Muhasebesi
24 Haziran 2010  (İSTANBUL, 2 gün )
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu' nun Mali İşler ve Raporlama Konularında Getireceği Yenilikler ve Bu Çerçevede Şirket Yönetici ve Ortaklarının Sorumlulukları
22 Nisan 2010  (İSTANBUL, 1 Gün)
 
Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları - Türkiye Muhasebe Standartları
16 Nisan 2004  (İSTANBUL, 3 gün)
 
Finansçı Olmayan Yöneticiler için Finans ve Finansal Tablo Analizi
25 Şubat 2010  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Bankalar icin Ticari ve Kurumsal Kredi Risk Derecelendirme Modelleri
 
Aile Şirketleri ve Kobi’ler İçin Mali Tablo Analizi ve Muhasebenin Temelleri
 
İleri Düzey Uluslararası Finansal Raporlama Standartları - Finansal Araçlar
27 Nisan 2010  (İSTANBUL, 1gün)
 
Sigorta Sektörüne Yönelik İç Sistemler (Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı ile İşbirliği)
06 Mayıs 2010  (İSTANBUL, 2 gün)
 
Bilgi Teknolojileri Denetimine Giriş ve Bilgi Güvenliği Kavramları
29 Nisan 2010  (İSTANBUL, 2 gün)
 
Bilgi Teknolojileri Kontrolleri ve Denetimine Giriş
15 Temmuz 2010  (İSTANBUL, 2 gün )
 
KOBİ ler için UFRS
15 Mart 2011  (İZMİR, 2 gün)
 
İleri CobiT Uygulamaları
01 Aralık 2010  (İSTANBUL, 3 Gün)
 
Türev Araçlar ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi
10 Aralık 2010  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Temel Düzey Uluslararası Finansal Raporlama Standartları - Finansal Araçlar
09 Kasım 2010  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Solvency II ve Sigorta Sektöründeki Uygulamalar (TSEV işbirliği ile)
28 Eylül 2010  (İSTANBUL, 2 gün)
 
BT Yöneticileri için Bilgi Teknolojileri Yönetişimi
 
Bilgi Teknolojileri Kontrollerine ve Denetimine Giriş
11 Ocak 2011  (İSTANBUL, 2 Gün)
 
CobiT Uygulamaları
 
Sigortacılıkta Süreç ve Bilgi Teknolojileri Denetimi
 
Solvency II ve QIS5 Uygulaması
09 Şubat 2011  (İSTANBUL, 3 gün)
 
Şirket Yöneticileri için Bilgi Teknolojileri Yönetişimi
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu
27 Nisan 2011  (İSTANBUL, 1 Gün)
 
Sigorta ve Emeklilik Şirketlerinde CobiT Uygulamaları ve Bilgi Teknolojileri Denetimi
26 Haziran 2012  (İSTANBUL, 2 gün)
 
Destek Hizmeti Kuruluşlarında CobiT Uygulamaları ve Bilgi Teknolojileri Denetimi
13 Mart 2014  (İSTANBUL, 2 gün)
 
Kamu Kuruluşlarında Bilgi Teknolojileri Denetimine ve Kontrollerine Giriş
05 Aralık 2013  (ANKARA, 2 gün)
 
Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik ve Bankaların Uyum Süreci
 
Genel Hatlarıyla Basel II ve Basel III
 
Kredi Derecelendirme Sistemlerinin Kurulumu
18 Nisan 2014  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Kamu Yönetiminde İç Denetim Yaşam Döngüsü Metodoloji ve Uygulama
 
İç Denetim Risk Değerlendirme ve Denetim Planı
03 Haziran 2016  (İSTANBUL, 1 gün)
 
İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programının Modellenmesi
17 Ocak 2013  (İSTANBUL, 2 gün)
 
Bankalarda İç Sistemler Fonksiyonlarına, Yönetim Beyanına ve İlgili Düzenlemelere Yönelik Yaklaşım ve Uygulamalar
30 Eylül 2013  (İSTANBUL, 2 gün)
 
Bilgi Güvenliği Denetimi
 
Sermaye Gereksinimi İçsel Değerlendirmesi ve ICAAP Uluslararası Uygulamalar
01 Ekim 2013  (İSTANBUL, )
 
Basel II İçsel Derecelendirme Yöntemleri ve Basel III ün Getirdiği Yenilikler
09 Mayıs 2014  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Bankalarda İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Örnekleri
 
İç Denetim Metodolojisi ve Uygulamaları
07 Kasım 2013  (ANKARA, 2 gün)
 
Kredi Derecelendirme Sistemlerinin Onaylanması
17 Ocak 2013  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Bilgi Güvenliği ve ISO 27001 Uygulama
16 Eylül 2013  (İSTANBUL, 2 gün )
 
Siber Güvenlik ve Sızma Testi
02 Aralık 2013  (İSTANBUL, 1 gün)
 
BT Dış Kaynak Kullanımı ve Sözleşme Yönetimi
07 Kasım 2013  (İSTANBUL, 2 gün)
 
İç Kontrol Sistemi ve Bankacılık Süreçlerindeki İç Kontrollere İlişkin Metodoloji ve Uygulama Örnekleri
16 Eylül 2013  (İSTANBUL, 3 gün)
 
İç Denetim Profesyonel İletişim Müzakere Teknikleri
 
Denetim Raporu Yazma Becerileri
04 Ekim 2013  (İSTANBUL, 1 gün)
 
İş Sürekliliği, Bilgi Teknolojileri Sürekliliği ve Kriz Yönetimi
23 Aralık 2013  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Transfer Fiyatlandırması Alanında Son Gelişmeler
 
New Turkish Commercial Code (English)
 
Hedef Aile Şirketlerinde Nesiller Boyu Başarı
 
Etkin Veri Yönetimi Süreçleri
 
Kontrol Öz Değerlendirme Yaklaşımı ve Uygulaması
25 Nisan 2014  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Yatırımcı ve Finansör Gözüyle Mali Tablo Analizi ve Önemli Mali Tablo Bileşenlerinin Denetimi
 
Yeni TTK ve Vergi Kanunlarına Göre Avans Kar Payı Dağıtımı
 
Yönetim Kurulu'nun Yeniden Yapılandırılması, Yönetim Kurulu'nun ve Yöneticilerin Sorumlulukları
 
Yeni TTK'da Şirketler Topluluğu için Düzenlemeler
 
Anonim Şirket ve Limited Şirket Arasındaki Farklar ve Tür Değiştirme
20 Aralık 2013  (İSTANBUL, 09:30-12:30)
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Esas Sözleşme
20 Aralık 2013  (İSTANBUL, 13:30-16:30)
 
Türkiye Ekonomisini Okumak (Makro Ekonomik Analiz)
20 Ekim 2014  (İSTANBUL, 1 Gün)
 
Riskin Erken Saptanması Gözetimi, Yönetimi ve Sistemi
 
Dijital Dünya ve Yeni Teknolojilerle Beraber Gelen Yeni Riskler ve Bu Risklere Karşı Alınabilecek Temel Önlemler
 
Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Kapsamlı Finansal Araçlar
27 Mayıs 2015  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Tedarikçilerde İş Süreçleri ve BT Denetimi
07 Ekim 2015  (İSTANBUL, 2 gün)
 
Web Uygulama Güvenliği
 
Bankalarda Derecelendirme Model Kurulumu
26 Kasım 2015  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Yazılım Varlık Yönetimi ve Lisans Gözden Geçirme Giriş Eğitimi
24 Nisan 2017  (İSTANBUL, 1 gün)
 
BDDK Düzenleme Değişikliklerinin Bankaların Sermaye Yeterliliği Ölçümüne ve Risk Uygulamalarına Etkisi
28 Ocak 2016  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Bankalarda Model Validasyonu
25 Şubat 2016  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Temel Seviye Muhasebe (Uygulamalı Örneklerle)
22 Şubat 2017  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Yöneticiler için Temel BT Kavramları ve BT Trendleri
10 Mayıs 2018  (İSTANBUL, 1 gün)
 
Basel IV
19 Nisan 2018  (İSTANBUL, 2 gün)
 
 
PricewaterhouseCoopers, Türkiye İş Kurumu'ndan Özel İstihdam Bürosu İzin Belgesi sahibidir.
Belge No:188 Belge Tarihi:10.10.2006
 
© 2018 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu internet sitesinde “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade etmektedir. “PwC Türkiye”, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PwC Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.